Over het emigreren naar Denemarken

Wilt u agrarisch emigreren naar Denemarken? Dan bent u bij Landlords vastgoed Nederland op het juiste adres. Wij zijn gespecialiseerd in emigratiebegeleiding en alle zaken die hierbij komen kijken. Hierbij kunnen wij u natuurlijk ook verder helpen met de aankoop, verkoop of uitbreiding van uw bedrijf in en buiten Nederland.

Denemarken: Goed sociaal stelsel en veel mogelijkheden in de agrarische sector 

Lees meer

Denemarken

Denemarken is een land dat voor Nederlanders interessant is voor toerisme door de prachtige natuur, het is interessant door de steden en als laatste is het interessant voor emigratie door een goed sociaal stelsel en de voordelen in de agrarische sector. De meeste mensen beseffen niet dat je binnen een dagdeel rijden al bij de zuidelijke grens van Denemarken bent waar het grenst aan Duitsland. Het Scandinavische land bevindt zich grotendeels op het schiereiland Jutland en de drie grote eilanden Funen, Seeland en Lolland. Denemarken ligt het meest zuidelijk gelegen van de Noorse landen en heeft circa 6 miljoen inwoners. De omvang van Denemarken is iets groter en is een stuk minder dichtbevolkt dan Nederland. Denemarken is lid van de Europese Unie, maar behoort niet tot de eurozone. De Deense kroon wordt daarom ook als valuta gebruikt en niet de euro.

Agrarische sector in Denemarken

Het klimaat in Denemarken is een gematigd zeeklimaat. Dit is hetzelfde klimaat dat we in Nederland en België hebben. Denemarken is daarom ook een agrarisch land met veel mogelijkheden. Helaas heeft de Deense landbouwsector de afgelopen 10 jaar wat klappen gekregen met name door de aanhoudende droogte. Gelukkig is de situatie inmiddels gestabiliseerd, onder andere door maatregelen van de overheid die het belang van de Deense landbouw inziet. Door de lage grondprijzen in Denemarken liggen er veel kansen voor agrarische ondernemers en is de nabije ligging van het land gunstig voor Nederlanders om heen te emigreren.

Melkveebedrijf kopen in Denemarken

Denemarken exporteert veel zuivel en speelt een grote rol in de bepaling van de Europese melkprijzen, net als Nederland is het met zijn 3000 melkveehouders een echt zuivelland. De klappen in de agrarische sector werden ook in de melkveesector gevoeld; lage melkprijs en een daling van de grondprijs. Gelukkig is er bij de melkveesector snel en effectief gehandeld net als bij agrarische sector. Door de schaalvergroting en sterk management produceert de Deense melkveesector tegen een lagere kostprijs dan het Europese gemiddelde. Nederlandse melkveehouders zagen helaas met invloed van het fosfaatrechtenstelsel de kostprijs stijgen. Hierdoor is het voor Nederlandse melkveehouders een perfect moment om de stap naar Denemarken te maken. Naast de gunstige melk- en grondprijzen zijn ook de rentes lager dan ooit. Nederlanders die de stap naar Denemarken hebben gemaakt, waarderen de duidelijke milieuwetgeving van het land, waar het in Nederland nog wel eens problemen op kan leveren.

Akkerbouwbedrijf kopen in Denemarken

In Denemarken wordt nog steeds veel akkerbouw bedreven met tarwe, granen en mais als voornaamste gewassen. Voor de Nederlandse akkerbouwers die willen emigreren naar Denemarken liggen er genoeg kansen, met name door de lage grondprijs in vergelijking met de Nederlandse grondprijzen. Met 50 hectare bezit in Nederland kan je ongeveer met hetzelfde geld 200 hectare kopen. Hierdoor ontstaan er kansen voor jonge boeren met een klein startkapitaal en voor boeren die hun groeiplannen niet of moeilijk kunnen realiseren in Nederland.

Sociale zaken en cultuur in Denemarken

De Denen staan bekend als een sociaal volk. Dit is terug te zien in het onder andere het ruimhartige sociale stelsel en de relatief kleine inkomensverschillen. Het sociale zekerheidsstelsel in Denemarken kent alle uitkeringen, toeslagen en pensioenen die we in Nederland gewend zijn, en gaat daarin meestal ook nog een stapje verder. Daarnaast heeft iedereen die in Denemarken woonachtig is recht op medische verzorging in een ziekenhuis, en zijn de ziekteverzekeringen veelomvattend. Ook het onderwijs is van hoog niveau.

Denemarken is in zijn algemeenheid een zeer goed ontwikkeld en veilig land, met een cultuur die vergelijkbaar is met de Nederlandse. Nederlandse emigranten beschrijven de Denen als gemoedelijk en nuchter. Denen staan over het algemeen open voor sociale contacten. Ook de humor is vergelijkbaar met de Nederlandse. Als je je als Nederlander verdiept in de Deense cultuur dan is aanpassing over het algemeen geen probleem. Daarnaast is Denemarken net als Nederland een erg tolerant en liberaal land.

Bekijken alle Boerderijen